membran@4x.png

Membranarbeid

Membran kan ha to funksjoner. Den kan sikre mot inntrengning av væske eller den kan sikre mot lekkasjer ut. Med stadig heftigere og store nedbørsmengder, er det å sikre seg mot å få inntrengning av vann i bygg viktig. Ved nybygg monterer vi membranen i forbindelse med grunnarbeidene.

Et annet viktig område er å hindre forurensning av grunnvann. Lekkasje av farlige væsker får konsekvenser i det ytre miljøet. Allfug monterer membran som hindrer dette.

Radon
I forbindelse med montering av membran for å hindre vanninntrengning kan det være hensiktsmessig å montere radonsperre samtidig. Allfug har den nødvendige kompetansen og godkjenningene som skal til for å radonsikre bygg.

 
SikaLastickF2m.jpg