Vi har et godt samarbeid med Sika, Startbank og Cobuilder.

Nært forhold til Sika

sika_logo.png

Allfug har i alle år hatt et nært forhold til Sika, et verdensomspennende konsern som betjener markedet med spesialkjemikalier til bygningsbransjen. Selskapet er den ledende materialleverandøren innen tetting, liming, støydemping, forsterkning og beskyttelse av bærende konstruksjoner innen bygg og industri.

Sika er et internasjonalt selskap med omkring 80 produksjons- og salgsselskaper i 60 land verden over. Hovedkontor er i Baar i Sveits.

Selskapets produktprogram inkluderer høyverdige tilsetningsstoffer til betong, standard- og spesialmørtler, fugemasser og lim, støydempende og forsterkende materialer, forsterkningssystemer, industrigulv og vanntettingsmembraner.

Sika-systemer erstatter teknologier som skruer, nagler og sveis og gir kunder hittil uante muligheter for innovasjon. Selskapets oppgave er å hjelpe kundene til å skape tilleggsverdi og konstant kunne være et steg foran konkurrentene. Selskapet har en sterk innovativ tradisjon, og arbeider for å øke markedet med nye konkurransemessige fortrinn. Dette betyr utvikling av innovative tekniske løsninger som åpner opp nye muligheter for selskapet, de ansatte og partnere innen handel og industri.

Selskapet har som mål å være DEN ledende produsenten og leverandøren til bygge- og anleggsbransjen innen Miljø og HMS. For Sika betyr det oppfyllelse av alle krav til REACH, TEK10, BREEAM, Grønne Bygg, utførlig dokumentasjon av LCA og CO2 regnskap.

Helper AS, som er Allfug sin nettbutikk, er også spesialist på byggtekniske produkter fra Sika, se  www.helper.no

 

Startbank

Startbanklogo.png

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen» , etablert en felles kvalifikasjonsordning for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Utviklingen av kvalifikasjonsordningen har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter. 

Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive kvalifiseringskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Allfug AS er medlem av StartBANK

 

CoBuilder AS

coBuilder.png

CoBuilder AS tilbyr kommunikasjons- og informasjonsløsninger for segmentene (BAE) Bygg, anlegg og eiendom (proff), fra et prosjekt befinner seg på idéstadiet, via tegnebordet og frem til et fungerende nøkkelferdig bygg.

CoBuilder AS har som mål å bli Nordens største møteplass for informasjonsutveksling innen BAE-markedet. Selskapet ble etablert i 1997.

Allfug AS er bruker av Cobuilder