tunnel@4x.png

Tunnelarbeid

Ved bygging av nye tunneler har Allfug dyktige, sertifiserte sveisere som sveiser membranen rundt hvelvet bak elementene. Vi fuger elementene for en tørr og trygg tunnel.

  • Fuging

  • Montering av isolasjon

  • Innredning av tunnel

  • Montering av armering

  • Elementmontasje

  • Vann- og frostsikring

  • Kontaktinjeksjon

  • Membransveising

Ved innstøping av utstyr i tunnelene, vil en oppleve at betongen krymper når den herdes. Kontaktinjeksjon er en metode der tettingsmiddel blåses inn i betongen ved høytrykk.

Rehabiliteringsarbeider i gamle tunneler er gjerne todelt. Hele det innvendige skallet kan fornyes, eller man kan velge å ta deler av tunnelen og oppgradere. Allfug tar oppdraget enten det er komplett rehabilitering eller en delentreprise.

Tunellarbeid.jpg